Alla on lueteltuna asioita, joita tulisi huomioida ennen uroksen käyttöä jalostuksessa. Osa näistä on Suomen Kissaliiton vaatimuksia, joiden on oltava kunnossa, jotta mahdolliset pennut voidaan rekisteröidä ja loput suosituksia, joilla pyritään edistämään devon rexien terveyttä.

On suositeltavaa, että ennen astutusta osapuolet allekirjoittavat astutussopimuksen, jossa määritellään sellaiset tärkeät seikat kuten uroksen ja naaraan tunnistetiedot, astutusmaksu, maksun suorittamisen ajankohta ja lisäksi, kuuluuko sopimukseen uusinta-astutus mikäli naaraskissa ei tule tiineeksi. Astutussopimus (linkki vie Kissaliiton lomakkeet-sivuille).

Urokselta vaaditaan seuraavia asioita

 • Uroksen omistajan (jos useampi niin kaikki) tulee allekirjoittaa Suomen Kissaliiton siitosuroksen omistajan sitoumus ja toimittaa se Suomen Kissaliitolle ennen kuin astutus tapahtuu.
 • Uroksen omistajan/omistajien tulee kaikkien olla SRK:n alaisen kissajärjestön jäseniä.
 • Uroksen kivesten tulee olla laskeutuneet ja siitä on oltava eläinlääkärin antama todistus niin, että uros on ollut vähintään 6kk ikäinen, kun todistus on kirjoitettu.
 • Napatyrättömyystodistus.
 • Uroksella tulee olla mikrosiru.
 • Valkoisilta kissoilta kuulotodistus.
 • Rotukohtaisia vaatimuksia voi olla, kannattaa varmistaa nämä ennen astutusta kasvattajalta.
 • Pentujen synnyttyä uroksen omistaja allekirjoittaa astutustodistuslomakkeen niiden rekisteröintiä varten; lomake on yleensä täytetty kasvattajan puolesta valmiiksi. Kasvattaja toimittaa paperit eteenpäin Kissaliitolle.

Astutustodistus toimii samalla myös kokonaisuudessaan maksetun astutusmaksun kuittina, joten sopimus kannattaa allekirjoittaa vasta, kun astutusmaksu on kokonaisuudessaan maksettu. Eläinlääkäritodistukset toimitetaan uroksen ensimmäisen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Seuraavien pentujen rekisteröinnin yhteydessä ei todistuksia tarvitse enää toimittaa.

Ennen astutusta suositeltavat asiat

Samalla, kun uros viedään eläinlääkäriin kives- ja napatyrättömyystodistuksia varten, on siitä hyvä otattaa myös seuraavat terveystestit.

 • FIV – Kissojen immuunikato
 • FeLV – Leukemia
 • Ringworm – Sieni
 • Veriryhmän määritys
 • Sydänultra
 • Munuaisten ultra
 • Polvien luksaatio
 • Lonkkakuvat
 • Myopatia-geenitestaus

Näiden tekeminen on suositus, mutta on toivottavaa rodun terveyden takia, että jalostukseen käytettävät kissat ovat oikeasti terveitä. Sydänultra on asia jota kannattaa jatkaa jalostuskissan elämän läpi sillä yksi sydänultra ei todista kissasi olevan terve, sydäntä pitäisi ultrata vähintään 6-8 ikävuoteen saakka.

Devoneilla on erittäin tärkeää veriryhmän määritys. Kissoilla on kolme veriryhmää A, B ja harvinainen AB jota ei esiinny devoneilla. On tärkeää tietää kummankin astutukseen käytettävän kissan veriryhmä, sillä jos B-veriryhmän naaraskissa astutetaan A-veriryhmän uroksella seuraa vaikeuksia syntyville A-veriryhmän pennuille. Puhutaan neonataali isoerytrolyysista (NI, vastasyntyneen punasolujen hajoamisesta) ja tämä on yksi yleisimmistä rotukissojen vastasyntyneiden pentujen menehtymisen syistä.

Rodun terveyden kannalta olisi hyvä mahdollisesti ultrata myös munuaiset (PKD) sekä tarkistaa polvet (patella luksaatio) ja lonkat.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on uroksen omistajan vielä hyvä miettiä, onko kissa muutoinkin terve, hyväluontoinen ja siten sopiva kissa käytettäväksi jalostukseen. On myös syytä kiinnittää huomiota saman uroksen käyttökertojen määrään ja sen linjojen yleisyyteen, sillä kyseessä on pieni rotu ja vielä tänä päivänä suhteellisen kapea geenipohja. Yhden uroksen liian suuri jälkeläisten populaatio voi synnyttää tulevaisuudessa ongelmia. Näin ollen myös uroksen omistaja kantaa vastuun rodun ja geenipoolin hyvinvoinnista. Mikäli sinua uroksen omistajana mietityttää siitosuroksen lainaaminen kannattaa asiasta keskustella oman tai muiden rodun kasvattajien kanssa.