Yhdistys

Suomen Devonrengas ry on devon rex -kissojen omistajille, harrastajille ja kasvattajille vuonna 2006 perustettu yhdistys. Jäseniä meillä on noin 150 kpl, joista suurin osa on lemmikkikissojen omistajia.

Yhdistys perustettiin muutaman devon-harrastajan toimesta, koska Suomesta puuttui yhdistys joka ajaisi pelkästään devon rexin etuja. Aloitimme noin kymmenellä jäsenellä ja tavoite ensimmäiselle vuodelle oli kasvattaa jäsenistöä 5-10 lisäjäsenellä. Yllätys oli suuri, kun vuotta myöhemmin jäsenenä oli jo melkein 50 harrastajaa.

Yhdistyksemme tarkoitus on toimia yhteisenä informaatio- ja kuulumistenvaihtokanavana niin kasvattajille kuin muillekin kissanomistajille sekä vasta rotuun tutustuville. Tavoitteenamme on edistää ja tukea devon rex -kissojen kasvattajia heidän kasvatustyössään sekä auttaa lemmikkiomistajia kaikissa devoneita koskevissa asioissa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan devon rex -kannan kehittymistä terveenä ja rodunomaisena sekä auttamaan jäseniään jalostus- ja terveysasioissa.

Monet yhdistyksen kasvattajista ovat kokeneita kasvattajia joko vuosien taikka kokemusten kautta, joten uusi kasvattaja saa varmasti tukea valinnoissa ja työssään, jos hän niin haluaa. DERE:llä on melko tiivis yhteisö keskustelupalstalla ja monelle uudelle kissanomistajalle tämä on ollut turvaverkkona tilanteissa, jotka ovat heille uusia. Aina löytyy joku, joka on kokenut saman tai ainakin kyselijä voidaan ohjata oikeaan suuntaan.

DERE ylläpitää yhdistyksen kotisivuja, Facebook-sivuja ja keskustelupalstaa. DERE järjesti vuonna 2007 Euroopan (ja kenties maailman) suurimman devon rexien erikoisnäyttelyn, johon osallistui 74 suomalaista ja yksi ulkomaalainen devon rex.

DERE:ssä jäsenet päättävät toiminnasta, joten mahdollisuuksia mitä erilaisimpiin puuhatempauksiin yhtä paljon kuin on jäseniä. Hyvä esimerkki tästä on syksyllä 2009 pidetty askartelupäivä, joka sai alkuunsa siitä, kun joku ilmaisi mielenkiintonsa askarteluun. Tästä pienestä keskustelupalstan kommentista muotoutui lopulta yhteinen askartelupäivä.