Tervetuloa

Suomen Devonrengas ry (DERE) on Suomen Kissaliiton (SRK) hyväksymä rotuyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten devon rexien kasvatusta ja jalostusta Suomessa.

Yhdistyksemme tarkoitus on toimia yhteisenä informaatio- ja kuulumistenvaihtokanavana niin kasvattajille kuin muillekin kissanomistajille sekä vasta rotuun tutustuville. Tavoitteenamme on edistää ja tukea devon rex -kissojen kasvattajia heidän kasvatustyössään sekä auttaa lemmikkiomistajia kaikissa devoneita koskevissa asioissa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan devon rex -kannan kehittymistä terveenä ja rodunomaisena sekä auttamaan jäseniään jalostus- ja terveysasioissa.

Yhdistys tarjoaa myös devon rexeihin tutustuville paikan, josta saa ajankohtaista tietoa rodusta.

Monet yhdistyksen kasvattajista ovat kokeneita kasvattajia joko vuosien taikka kokemusten kautta, joten uusi kasvattaja saa varmasti tukea valinnoissa ja työssään, jos hän niin haluaa.

DERE:llä on melko tiivis yhteisö keskustelupalstalla (Facebook) ja monelle uudelle kissanomistajalle tämä on ollut turvaverkkona tilanteissa, jotka ovat heille uusia. Aina löytyy joku, joka on kokenut saman tai ainakin kyselijä voidaan ohjata oikeaan suuntaan.

fb